Zelfstandige Geriatrische Specialisten op Maat

contact

Een eigen bedrijf starten

Bij het starten van een eigen onderneming komt het een en ander kijken. G-Bridge is een franchiseformule, waar-door er wat minder beslissingen genomen hoeven te worden bij het opstarten, maar er zijn genoeg zaken die geregeld dienen te worden.

Kunt u het aan?

Allereerst is het belangrijk u af te vragen of u een eigen onderneming aankunt. Voor een G-Bridge Franchise heeft u niet alleen commerciële, financiële en orga-nisatorische vaardigheden nodig, u dient ook zelfstandig zorgverleners voor uw centrum te werven, en deze te coachen. Kunt u de belasting in tijd en energie aan?

Ondernemingsplan

Om alles goed voor te bereiden, is het een goed idee om eerst een onderne-mingsplan op te stellen. In het ondernemingsplan komen o.a. de doelstellingen van de onderneming, de prognoses, een begroting en mogelijke problemen te staan. U beschrijft hoe u zich de marketing en promotie voorstelt. G-Bridge zal u ondersteunen bij het opstellen hiervan.

Een zelf in te vullen ondernemingsplan kunt u onder andere downloaden van de Kamer van Koophandel site. Wij van G-Bridge helpen u uiteraard ook hiermee en het ondernemingsplan zal een belangrijke rol spelen in de training.

Medisch Centrum

Uw bedrijf heeft een plek nodig. Een gebouw op een goed bereikbare locatie heeft de voorkeur. Een Medisch Cen-trum heeft ca. 12 werkplekken (150 à 200 m²) voor Zelfstandig Zorgverleners, een spreekkamer en een gemeen-schappelijke receptie. Gestart kan worden in een virtuele omgeving indien de zorgverleners in eerste instantie alleen bij klanten werkzaam zijn. Een centraal postadres, een telefoondienst en vergaderfaciliteiten die gehuurd kunnen worden, zijn dan wel van belang.

Financiering

Om een en ander te financieren, kunt u gebruik maken van uw eigen geld, maar u kunt ook bij de bank aankloppen, of van andere geldschieters gebruik maken. De bank zal zeker uw ondernemingsplan willen inzien, als u een eigen bedrijf wilt beginnen.

Inschrijven Kamer van Koophandel

Het is verplicht om u in te schrijven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel in uw regio. Doet u dit bij de start van uw onderneming.

Belastingen

U dient uw bedrijf aan te melden bij de Belastingdienst. Aan de hand van het formulier dat u hiervoor invult, bepaald de Belastingdienst waarover u allemaal belasting moet betalen.

Administratie

Het is verplicht om een administratie bij te houden van alles wat financieel in en uit de onderneming gaat. Deze heeft u nodig om aangifte bij de Belastingdienst te doen. U moet deze administratie ten minste zeven jaar bewaren, en het kan met de computer of op papier. Een accountant kan u het een en ander aan werk uit handen nemen. Voor uzelf is de administratie van belang om inzicht in de winstgevendheid van uw onderneming te hebben.

Denkt u de geschikte kandidaat te zijn om in uw omgeving uw eigen G-Bridge franchise te starten, neem dan voor meer informatie contact op met G-Bridge Nederland, en vraag een vrijblijvende presentatie op ons hoofdkantoor.


Vul hier uw gegevens in, of bel (06) 53678882.

Voordelen:

  1. Landelijke keten en uitstraling / PR

  2. Formule handboek hoe samen te werken

  3. Afgestemde zzp zorg contracten en voor-waarden

  4. Landelijk werving van zzp-ers in de zorg

  5. Landelijke opdracht-gevers kunnen bedienen

  6. Landelijke trainingen voor professionals

  7. Landelijk netwerk van kennisdeling

  8. Landelijke concept ontwikkeling en uitrol

  9. Lokale presence, waardoor dicht bij klanten en sociale netwerken