Zelfstandig samenwerken als Specialist in de Ouderen  Zorg

contact

Heeft u als instelling in de ouderenzorg problemen met uw formatie? Wilt u uw artsen (bijvoorbeeld specialisten ouderen geneeskunde) zo optimaal mogelijk inzetten?

Wilt u uw medische dienst eens doorlichten om te kijken hoe u een opti-male verhouding tussen ervaren artsen, ondersteunend secretariaat, geriatrisch verpleegkundigen en jongere basisartsen kunt bewerkstelligen? Wilt u uw medische dienst wellicht in de toekomst outsourcen?

Wilt u meer resultaatgericht werken? Denkt u aan de ontwikkeling van nieuwe concepten (producten en diensten) om uw instelling te profileren en of nieuwe inkomstenbronnen te laten genereren? Hoe komt u aan nieuwe specifieke patientenstromen?

Heeft u behoefte aan meer flexibiliteit in  uw werknemersbestand? Wilt u goed gemotiveerde professionals?

Heeft u NU behoefte aan ondersteuning? Neem contact met ons op, wij denken graag met u mee!

Aangesloten geriatrisch professionals in Zuidwest Nederland:


  1. Specialisten Ouderen Geneeskunde (3x)


  1. Revalidatie Artsen (2x)


  1. Geriatrsiche Verpleegkundigen (4x)


  1. Medisch secretariaat (2x)


  1. Geriatrische Bekken Fysiotherapeuten (2x)


  1. Manueel revalidatie therapeut (1x)


  1. Basis artsen (4x)