Visie G-Bridge

G-Bridge heeft de visie dat de ouderenzorg in Nederland steeds meer behoefte krijgt aan een gedifferentieerde dienstverlening / ouderenzorg. Dit zal grote gevolgen hebben voor het benodigde medische en (para) medische personeelsbestand. Er zal steeds meer behoefte komen aan flexibele arbeidskrachten. G-Bridge helpt de sector zich verder te professionaliseren en stimuleert specialisten ouderen geneeskunde en aanverwant medisch en (para) medisch personeel zich als zelfstandigen te vermarkten. Dit met als doel de beroepsgroepen zich verder te laten specialiseren, professionaliseren en ook een overeenkomstig salaris te verdienen. Momenteel wordt een groot deel van de ouderen zorg nog vanuit verpleeg- en verzorgingshuizen georganiseerd vandaar dat G-Bridge zich daar in eerste instantie op richt. Het direct adviseren van patiënten in de huisartsenpraktijk wordt momenteel ontwikkeld. Vooral de financieringsconstructies spelen daarin een belangrijke rol.


Ouderen zorg instellingen in Nederland

De huidige zorginstellingen in de ouderenzorg hebben zich in Nederland teveel gericht op de locatie en het zo efficiënt mogelijk bedienen van een divers pallet aan patiënten. Je ziet momenteel een tweetal bewegingen ontstaan, die de huidige zorginstellingen in haar voortbestaan bedreigen. Enerzijds de trend dat (potentiële) cliënten langer thuis blijven wonen en eigenlijk helemaal niet een verzorging- of een verpleeghuis in willen. Anderzijds de trend van zelfstandige behandelcentra en privé instellingen die erop gericht zijn ouderen zo snel mogelijk te revalideren op weg naar huis of een betere woonomgeving te creëren. De verpleeghuizen lopen daarmee het risico de AZIVO’s van de ouderenzorg te worden, ‘squeezed in the middle’ waarbij zij te duur en te hoog opgeleid personeel, te laag gekwalificeerde activiteiten laten uitvoeren. Of andersom, hoog gekwalificeerde activiteiten door te laag gekwalificeerd personeel te laten uitvoeren. Het ene leidt tot oplopende kosten en gedesillusioneerd personeel en het ander tot kwaliteitsverlies, dan wel gevaarlijke situaties.

Verpleeghuizen zullen dan ook bij hun dienstverlening goed moeten nadenken over hun toegevoegde waarde voor verschillende doelgroepen en daar keuzes in maken. Bij deze keuzes hoort de selectie van personeel dat zich verder wil professionali-seren en bereid is garant te staan voor een zekere productievolume, ondanks dat (medische) zorg zo z’n eigen logica heeft die niet altijd binnen capaciteits vraagstukken op te lossen is.

Momenteel zijn er veel spanningen tussen directies van verpleeghuizen en hun specialisten ouderen geneeskunde leidend tot een hoog verloop. Enerzijds komt dit voort uit de geschetste behoefte aan differentiatie voortkomend uit de marktwerking in de zorg gepaard gaande met enormeregeldruk vanuit de overheid. Anderzijds heeft dat te maken met het gebrek aan kennis van de medische zorg dan wel de kwaliteiten van de huidige populatie ouderen geneeskunde bij directies. Bij het verbeteren van het imago heeft de invoering van de titel ‘Specialist Ouderen Geneeskunde’ maar ten dele geholpen.

Zelfstandig samenwerken als Specialist in de Ouderen  Zorg

contact

Voordelen:

  1. Zelfstandig

  2. Patientgericht

  3. Samenwerken

  4. Zelfontwikkeling

  5. Professioneel

  6. Coaching

  7. Backoffice

  8. Continuiteit

  9. Meer omzet