Nieuws mbt ontwikkelingen G-Bridge:


  1. september 2011:

Zijn door een opdrachtgever gevraagd om een achterwacht dienstverlening (ANW) verder ui te werken. Eerste besprekingen worden gevoerd met de verschillende verpleeghuizen die daar gebruik van willen maken.


  1. maart 2011:

Aantal opdrachtgevers dat gebruik wil maken van het G-Bridge netwerk neemt toe, ook de bekendheid onder specialisten ouderen geneeskunde en basisartsen werkzaam in de ouderenzorg.


  1. januari 2011:

Eerste gesprekken gevoerd over het verder uitwerken van de eerste drie zorgconcepten: capaciteits concept, het revalidatie concept en het wijkgebonden concept. Het revalidatieconcept wordt als eerste verder uitgewerkt.


  1. december 2010:

Lezingen reeks aan de Universiteit van Leiden voor aankomende Soecialisten Ouderen Geneeskunde betreffende het zelfstandig ondernemerschap.


  1. september 2010:

Congres Verenso Regio Rotterdam eo.: De toekomst van de Specialist Ouderen Geneeskunde. Oplevering van pr materiaal: business cards en flyers. Derde week september oplevering van de nieuwe website. Positieve feedback op congres leidt opnieuw tot aantal geinteresseerden. Tevens worden gesprekken gevoerd met een potentiele kandidaat Medisch Centrum Houder omgeving Apeldoorn.


  1. augustus 2010:

Er wordt hard gewerkt aan een tweede modernere / interactievere site. Geplande oplevering halverwege september 2010. Eerste gesprekken met tweede medisch centrum houder in eindhoven gestart.


  1. juli 2010:

Een eerste website is gelanceerd om al wat informatie op het net beschikbaar te stellen. Eerste contacten worden gemaakt met potentiele kandidaten zzp-ers.


  1. mei 2010:

Mediop als franchiseketen is opgericht. Rene van Hattem wordt de eerste Medisch Centrum Houder en zal de keten ook verder uitbouwen. Samen met zijn vrouw Astrid van Hattem die als zzp-er Specialist Ouderen Geneeskunde als eerste via deze formule zal gaan werken.


  1. januari 2010:

Eerste contacten met opdrachtgevers en zzp-ers om behoefte aan zzp formule voor specialisten in de ouderenzorg en geneeskunde te testen. Positieve feedback, besloten wordt een franchiseketen op te richten.

Nieuws G-Bridge

Zelfstandige Geriatrische Specialisten op Maat

contact