De G-Bridge franchiseformule

Een G-Bridge Medisch Centrum biedt zzp’ers (ondernemers zonder personeel) in de zorg en dan specifiek de ouderenzorg, administratieve, commerciële en strategische ondersteuning en begeleiding, eventueel gekoppeld aan ontvangst/praktijk-ruimte (al naar gelang de behoefte). De franchiseformule vormt een samen-werking tussen een G-Bridge MC-Houder (Medische Centrum Houder) en de Zelfstandige Zorgverleners. In deze formule is de MC-Houder (de franchisenemer) verantwoordelijk voor het inrichten en managen van de gemeenschappelijke back office, voor het werven en selecteren van zelfstandig zorgverleners en voor het coachen en begeleiden van hen. De aangesloten zelfstandig zorgverleners werken voor eigen rekening en risico. Voor iedereen zijn er vele voordelen: Je doet waar je goed in bent en wat je leuk vindt.


De mogelijkheden van een G-Bridge Medisch Centrum als lokale netwerk-organisatie zijn legio. Vrijwel iedere tak van dienstverlening in de ouderen zorg kan profiteren. Door de hechte samenwerking tussen professionals kan men zich concentreren op zijn/haar specialisme, terwijl de werkzaamheden die men doorgaans niet tot de expertise rekent, kunnen worden ondergebracht bij de G-Bridge collega's.

Het resultaat, omzet die in andere gevallen zou verdwijnen, blijft nu in eigen huis! Hiernaast krijgen zelfstandige zorgverleners een extra opbrengstenbron, namelijk de vergoeding welke ze ontvangen voor de door hun binnengehaalde klanten die opdrachten plaatsen bij collega zelfstandig zorgverleners.


De voordelen van franchising t.o.v. zelf beginnen is dat de omgeving voor suc-cesvol zakendoen al is gecreeerd. De zorgondernemer in spe hoeft zich dan alleen nog maar te richten op z’n core competenties in dit geval de ouderen zorg en geneeskunde. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat veel zelfstan-digen het namelijk niet redden doordat ze de zaken buiten hun core business niet goed regelen. G-Bridge is uniek omdat het de eerste franchise formule is in de medische dienstverlening voor zzp-ers

Voordelen:

  1. Landelijke keten en uitstraling / PR

  2. Formule handboek hoe samen te werken

  3. Afgestemde zzp zorg contracten en voor-waarden

  4. Landelijk werving van zzp-ers in de zorg

  5. Landelijke opdracht-gevers kunnen bedienen

  6. Landelijke trainingen voor professionals

  7. Landelijk netwerk van kennisdeling

  8. Landelijke concept ontwikkeling en uitrol

  9. Lokale presence, waardoor dicht bij klanten en sociale netwerken

Zelfstandige Geriatrische Specialisten op Maat

contact