Wat is franchising?

Franchising is een vorm van ondernemen, waarbij de ondernemer een eigen bedrijf heeft of een eigen bedrijf start volgens een bepaalde formule, de franchiseformule. De franchise formule wordt in gebruik gegeven door de franchisegever. De franchisenemer heeft dus een eigen onderneming, niet een filiaal, hij is juridisch en economisch zelfstandig.

De franchiseformule en de voordelen voor de franchisenemer

De formule, zoals vastgelegd in het handboek, zorgt voor uniformiteit. Dit geeft herkenbaarheid voor de klant, en berekenbaarheid voor de ondernemer. Het gebruik van de franchiseformule geeft de ondernemer hierdoor een veel grotere kans op succes dan wanneer hij een eigen bedrijf van de grond af aan zou moeten opzetten. Als franchisenemer heeft hij weliswaar wat minder eigen inbreng, maar hij hoeft het wiel niet telkens opnieuw uit te vinden. Ook neemt de franchisegever hem diverse taken uit handen, en biedt hem knowhow en begeleiding.

Voordelen voor de franchisegever

Voor de franchisegever zijn er ook diverse voordelen. Ondernemers zijn veelal gemotiveerder en actiever dan filiaalmanagers. De franchisegever kan zich meer focussen op de formule zelf en taken zoals inkoop, promotie en prijsbeleid en allerlei relationele aspecten zoals het leggen en onderhouden met branche organisaties. Ook is er een gunstiger spreiding van risico.

Hard en soft franchise

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen hard franchise en soft franchise. Het verschil zit hem in de mate van vrijheid die de franchisenemer heeft bij het implementeren van de franchise formule. Bij hard franchise is de formule duidelijk en gedetailleerd beschreven, bij soft franchise is het allemaal minder "hard". Bij soft franchise is er dus meer vrijheid, maar zijn er ook meer keuzen die gemaakt moeten worden door de franchisenemer, dan bij hard franchise. G-Bridge is een soft franchise formule. De franchisenemers worden echter wel in iedere stap als ondernemer begeleid en geadviseerd.

De franchiseovereenkomst aangaan

Een franchiseovereenkomst bij G-Bridge wordt aangegaan voor een periode van 5 jaar, in deze periode kan de franchisenemer zijn bedrijf met behulp van het franchise systeem opbouwen. Aan het einde van de periode van 5 jaar, wordt er in gezamenlijk overleg bepaald of de franchiseovereenkomst vernieuwd wordt voor een nieuwe periode van 5 jaar, of dat de franchisenemer zijn activiteiten beëindigd of op een andere manier voortzet.

Selectieprocedure

G-Bridge hanteert een strenge selectieprocedure voor potentiële franchisenemers, dit om voor iedere plaats de geschikte kandidaat te selecteren die hiermee zijn eigen bedrijf start en daardoor mislukkingen te voorkomen. In het selectietraject wordt gekeken naar, persoonlijkheid, opleiding en ervaring, leiderschap, visie, ondernemerskwaliteiten en de financiële situatie van de persoon die ondernemer wil worden.

Kosten

Bij het verwerven van een G-Bridge franchise wordt er onder andere een entreefee in rekening gebracht. De entree-fee is de vergoeding die de zelfstandig onder-nemer betaalt aan de franchisegever voor o.a. het idee, marketing, kennis en aan-vangstrainingen. Vervolgens betaalt de franchisenemer nog enkele vergoedingen voor promotie van het merk en de ondersteuning die de franchisegever verstrekt.

Denkt u de geschikte kandidaat te zijn om in uw omgeving uw eigen G-Bridge franchise te starten, neem dan voor meer informatie contact op met G-Bridge Nederland en vraag een vrijblijvende presentatie op ons hoofdkantoor.


Vul hier uw gegevens in, of bel (06) 53678882.

Zelfstandige Geriatrische Specialisten op Maat

contact

Voordelen:

  1. Landelijke keten en uitstraling / PR

  2. Formule handboek hoe samen te werken

  3. Afgestemde zzp zorg contracten en voor-waarden

  4. Landelijk werving van zzp-ers in de zorg

  5. Landelijke opdracht-gevers kunnen bedienen

  6. Landelijke trainingen voor professionals

  7. Landelijk netwerk van kennisdeling

  8. Landelijke concept ontwikkeling en uitrol

  9. Lokale presence, waardoor dicht bij klanten en sociale netwerken