Voordelen:

  1. Zelfstandig

  2. Patientgericht

  3. Samenwerken

  4. Zelfontwikkeling

  5. Professioneel

  6. Coaching

  7. Backoffice

  8. Continuiteit

  9. Meer omzet

De G-Bridge Professional Ouderenzorg

U bent zelfstandig ondernemer in de ouderenzorg (als zzp'er of als freelancer) of u heeft dit altijd al willen worden? Maar u weet niet hoe? U wilt daarbij een zorgonder-nemer zijn met een professionele uitstraling die hoofdzakelijk bezig is met zijn eigen specialisme, zo kunt u namelijk u meer specialiseren en meer vrije tijd of meer omzet genereren. G-Bridge is dan een serieuze optie voor u. G-Bridge is een full-service orga-nisatie met lokale centra van waaruit specialisten gezamenlijk als zelfstandigen hun diensten aanbieden al dan niet op locatie.

Voordelen van het G-Bridge Medisch Centrum

De voordelen van de formule zitten voor de Zelfstandig Zorgverleners onder andere in de commerciële ondersteuning, trainingen, ondernemerschap, delen van klanten, gezamenlijke marktbenadering en de synergie van het ondernemen in teamverband. Door deze samenwerking bent u als ondernemer vele malen sterker dan met de traditionele loondienstorganisatie.

Samenwerken als zelfstandige

Door een gestructureerde samenwerking van zzp'ers en freelancers, wordt vanuit een professionele omgeving een netwerk gecreëerd van waaruit de zelfstandige ondernemer kan opereren. Door samenwerking onder één naam en logo, wordt een grotere commerciële kracht verkregen en maken de ondernemers gebruik van elkaars netwerk. Tevens krijgen de zorgverleners de kans om te doen waar ze goed in zijn en waarvoor ze betaald worden. Werkzaamheden welke niet tot de basisactiviteiten van de zelfstandige behoren, worden door het centrum uit handen genomen. Hierdoor heeft de zelfstandig ondernemer meer declarabele uren.

Naast een (virtuele) werkplek ontvangt de Zelfstandig Zorgverlener nog diverse andere zaken, zoals gebruik van gezamenlijk logo en merk, coaching en training.

Zelfstandig samenwerken als Specialist in de Ouderen  Zorg

contact