Zelfstandig samenwerken als Specialist in de Ouderen  Zorg

contact

Professional:

 1. Zelfstandig / kiezen

 2. Nieuwe concepten

 3. Samenwerken in netwerk

 4. Meerdere opdrachtgevers

 5. Professionele uitstraling

 6. Persoonlijke coaching

 7. Uitbesteden backoffice

 8. Continuiteit qua omzet

 9. Vervanging mogelijk


Opdrachtgever:

 1. Nieuwen concepten

 2. Tijdelijke capaciteit

 3. Gemotiveerde prof’s

 4. Direct aanstuurbaar

 5. Performance gedreven

 6. Adviseurs

 7. Nieuwe kennis

 8. Als team inzetbaar

 9. Back up vanuit netwerk

 10. Inzetbaar als achterwacht

 11. Inzetbaar bij diensten

 12. Account management

Lege bedden problematiek is helaas in de ouderen zorg, ondanks de wachtlijsten, een dagelijks verschijnsel. Door de zwakste schakels te identificeren, werkdifferentiatie toe te passen en tijdelijke capaciteit aan te leveren (flexibilisering) helpt G-bridge deze problematiek terug te dringen. Dit resulteert in directe toename van de kwaliteit van de zorg en de inkomsten.

Ouderen revalidatie staat nog in de kinder-schoenen, somatische, orthopedische, neurologische en cognitieve revalidatie, zowel klinisch als poliklinisch. Het blijkt dat ook bij onze oudste ouderen goede resultaten bereikt kunnen worden. Hierdoor zijn de ouderen minder kwetsbaar, langer zelfstandig  met lagere ziektekosten. G-Bridge helpt met de visie, de planning en de realisatie.

Toegevoegde Waarde Concepten G-Bridge

Zoals ook in de visie van G-Bridge beschreven staat zal er in de ouderenzorg steeds meer gekeken worden naar de toegevoegde waarde van de zorg in combinatie met de juiste prijs/kwaliteit verhouding. De aangesloten G-Bridge professionals zullen deze concepten in combinatie met aangesloten organisatieadviseurs bij opdrachtgevers kunnen implementeren.

Steeds meer ouderen blijven langer thuis-wonen en willen daar ook complexe zorg ontvangen. Door het opzetten van wijkge-bonden muli-disciplinaire teams van zorgpro-fessionals helpt G-Bridge ouderen tegemoet te komen aan deze sterk groeiende behoefte.

Verpleeghuizen organiseren vrijwel ieder voor zich de achterwacht van specialisten ouderen geneeskunde gedurende de avond, de nachturen en tijdens de weekenden en feestdagen. Gezien het capaciteitstekort van de SOG’s en de vergrijzing onder deze artsen is dit voor elk huis elke keer weer een opgave om de achterwacht te organiseren en leidt dit tot veel inefficiënties.

Capaciteits Concept