Zelfstandig samenwerken als Specialist in de Ouderen  Zorg

contact

Capaciteits Concept

 1. Capaciteits concept 

Professional:

 1. Zelfstandig / kiezen

 2. Nieuwe concepten

 3. Samenwerken in netwerk

 4. Meerdere opdrachtgevers

 5. Professionele uitstraling

 6. Persoonlijke coaching

 7. Uitbesteden backoffice

 8. Continuiteit qua omzet

 9. Vervanging mogelijk


Opdrachtgever:

 1. Nieuwen concepten

 2. Tijdelijke capaciteit

 3. Gemotiveerde prof’s

 4. Direct aanstuurbaar

 5. Performance gedreven

 6. Adviseurs

 7. Nieuwe kennis

 8. Als team inzetbaar

 9. Back up vanuit netwerk

 10. Inzetbaar als achterwacht

 11. Inzetbaar bij diensten

 12. Account management

In de ouderenzorg is op veel plaatsen sprake van onderbezetting terwijl er aan de andere kant wachtlijsten zijn. Toch durven wij te beweren dat door processen anders te organiseren en personeel flexibeler en op hun juiste competenties in te zetten dat een groot deel van de tekorten weggewerkt kunnen worden. Er wordt daarbij uitgegaan van de theorie van de ‘compelling constraints’ vanuit de logistiek. Je moet beginnen met de zwaktste schakels binnen je proces te verbeteren. Bijvoorbeeld In het geval van structurele leegstand van verpleeghuisbedden dient het intake proces door de specialist ouderen geneeskunde verbeterd te worden. Door te differentieren in deze functie (verschil tussen intake specialist en afdelings specialist) kan de lege bedden problematiek vrijwel geheel wor-den terug gedrongen met als gevolg een verbeterde financiele positie. Juist door te werken met zelfstandige professionals kunnen fluctuaties in de ouderenzorg goed opgevangen worden.


G-Bridge zou graag een verkennend advies uitvoeren om bestaande capaciteitsproblematiek op te lossen, gevolgd door de daadwerkelijke inzet van professionals die zodra het proces goed loopt vervangen kunnen worden door bestaand of nieuw personeel, getraind in de nieuwe manier van werken.