Zelfstandig samenwerken als Specialist in de Ouderen  Zorg

contact

 1. Revalidatie concept

Professional:

 1. Zelfstandig / kiezen

 2. Nieuwe concepten

 3. Samenwerken in netwerk

 4. Meerdere opdrachtgevers

 5. Professionele uitstraling

 6. Persoonlijke coaching

 7. Uitbesteden backoffice

 8. Continuiteit qua omzet

 9. Vervanging mogelijk


Opdrachtgever:

 1. Nieuwen concepten

 2. Tijdelijke capaciteit

 3. Gemotiveerde prof’s

 4. Direct aanstuurbaar

 5. Performance gedreven

 6. Adviseurs

 7. Nieuwe kennis

 8. Als team inzetbaar

 9. Back up vanuit netwerk

 10. Inzetbaar als achterwacht

 11. Inzetbaar bij diensten

 12. Account management

G-Bridge helpt ouderenzorg instellingen een revalidatie unit op te zetten. Zowel klinisch als poliklinisch, zowel de bemensing, de organisatie en de financiering. G-Bridge werkt met ervaren artsen die dit al eens opgezet hebben en waarvan het ook aangetoont is dat (kwetsbare) ouderen daar veel baat bij hebben. Voordelen zijn dat ze sneller weer thuis zijn of dat ze minder snel weer in het ziekenhuis dan wel verpleeg / verzorgingshuis komen. Daarvoor wordt voor verschillende revalidatiegroepen zo goed mogelijke het revalidatie proces voorspeld. Bijvoorbeeld een groep motorische beperkingen, een groep neurologische beperkingen, een groep ‘algeheel door het ijs’ gezakt en een restgroep met individuele revalidatie. Door de revalidanten als groep door het proces te loodsen en ze ook zo goed mogelijk te onderwijzen in de verschillende aspecten van het revalidatie proces kan het totale proces aanzienlijk versneld worden. Voor de oudere is dit belangrijk omdat ze dan niet institutionaliseren en snel weer thuis zijn, voor de zorginstelling is dit fijn omdat de behandeling redelijk goed planbaar zijn en voor de verzekeraar is dit fijn omdat er uiteindelijk minder ligdagen zijn en ook minder vaak de kans is op vervolg complicaties waardoor het ziekenhuis bezoek relatief afneemt.

Capaciteits Concept