Zelfstandig samenwerken als Specialist in de Ouderen  Zorg

contact

 1. Wijkgebonden concept

Professional:

 1. Zelfstandig / kiezen

 2. Nieuwe concepten

 3. Samenwerken in netwerk

 4. Meerdere opdrachtgevers

 5. Professionele uitstraling

 6. Persoonlijke coaching

 7. Uitbesteden backoffice

 8. Continuiteit qua omzet

 9. Vervanging mogelijk


Opdrachtgever:

 1. Nieuwen concepten

 2. Tijdelijke capaciteit

 3. Gemotiveerde prof’s

 4. Direct aanstuurbaar

 5. Performance gedreven

 6. Adviseurs

 7. Nieuwe kennis

 8. Als team inzetbaar

 9. Back up vanuit netwerk

 10. Inzetbaar als achterwacht

 11. Inzetbaar bij diensten

 12. Account management

Het concept wijkgebonden zorg wordt momenteel onderzocht. Verwacht wordt dat we in de zomer 2011 een eerste pilot gaan draaien. Het betreft de complexe zorg aan ouderen in de thuissituatie vanuit een wijkgebon-den zorg. Dit model sluit een beetje aan bij de wijkzuster uit de jaren zestig die overigens bij onze zuiderburen nog steeds naar volle tevreden-heid operationeel is. De zorg voor ouderen wordt in de thuis situatie om hem heen georganiseerd en is ook wijk georganiseerd waarbij zoveel mogelijk zorgverleners ook zelf in de wijk wonen of daar heel snel aanwezig kunnen zijn. Het wijkteam bestaat dan uit artsen (een samen-werking tussen huisartsen en specialisten ouderen geneeskunde), geriatrisch verpleegkundigen, paramedisch personeel en een uitvoerende regievoerder die de zorg ook daadwerkelijk voor de ouderen organiseert en in de gaten houdt. In Friesland is in dit kader daar al mee geexpirimen-teerd en heette de zogenaamde umthinker. Gekeken wordt om dit model dat in eerste instantie op het platte land is uitgeprobeerd en ook succes-vol was op een stedelijke omgeving te projecteren waarbij er als aanvulling op het project in Friesland er een sterke strategische regie is vanuit de artsen.

Capaciteits Concept