Waarom ZZP-en?


Eén van de grootste voordelen van ZZP-en is dat u maximale zelfstandigheid cq. vrijheid heeft. U bepaalt wat u wel en niet doet. U stelt zelf uw grenzen als professionele zorgverlener en u creert daardoor grotere meerwaarde voor uw opdrachtgever. Doordat u meer wordt ingezet op uw toegevoegde waarde heeft u meer patient contact. Het werken met meerdere opdrachtgevers maakt het werken interessanter en verrijkt u als professional.


In het Mediop verband kunt u samen netwerken wat inhoudt dat u samen uw contacten en die van uw collega’s optimaal benutten en ook gezamenlijk acquireert. Het kunnen aantonen dat u vanuit een groter netwerkverband opereert verhoogt uw acquisitie kansen aanzienlijk. Het geeft opdrachtgevers een vertrouwd gevoel met een netwerk van contacten zaken te doen. Mediop kan ook de acquisitie voor u doen zodat u uzelf nog meer op uw corebusiness kunt richten. Ook kan u Mediop uw commerciele belangen binnen uw eigen netwerk laten beheren. Alles uiteindelijk gericht op meer continuiteit en meer omzet.


Een andere reden om te gaan zzp-en is dat u zich als zorgprofessional verder kunt specialiseren en professionaliseren. Dit zal de waardering bij patienten alswel bij collega’s alswel bij opdrachtgevers vergroten. Door u te richten op specifieke (deel) gebieden binnen uw beroep en daar de verantwoordelijkheid voor te nemen, zowel voor de productie als de kwaliteit (en dat voor meerdere opdrachtgevers) kunt u zichzelf verder professioneel  ontwikkelen.


Een derde belangrijk voordeel is dat u vrijer bent in het bepalen van uw werktijden doordat u daar met uw opdrachtgevers specifieke afspraken over maakt. Het netwerkverband zorgt evoor dat u, wanneer dat nodig is, ter vervanging, collega’s naar voren kunt schuiven. Een aantal collega’s bij elkaar kunnen ook voor een 24-uurs dienst zorgen. Daarmee zou het uiteindelijk ook mogelijk moeten zijn om met een aantal collega’s de medische dienst van verpleeg- en verzorgingshuizen te out- danwel insourcen. U als netwerk van professionals staat dan aan het roer.


Zelfstandig samenwerken als Specialist in de Ouderen  Zorg

contact

Voordelen:

  1. Zelfstandig

  2. Patientgericht

  3. Samenwerken

  4. Zelfontwikkeling

  5. Professioneel

  6. Coaching

  7. Backoffice

  8. Continuiteit

  9. Meer omzet