G-Bridge heef de missie om het vakgebied van professionals in de zorg (en dan specifiek de Specialisten Ouderen Geneeskunde) een nieuwe impuls te geven door het zelfstandig ondernemerschap te stimuleren en te faciliteren middels Medische ZZP Centra. Dit met als doel het werk inhoudelijk te verbeteren door beter patientcontact en een betere (financiële) waardering. Wij denken deze verbetering tot stand te brengen door professionals in netwerkverband als zelfstandige ondernemers succesvol te laten samenwerken.


G-Bridge realiseert deze netwerkorganisatie door het opzetten van een franchise organisatie in het hele land, te beginnen in de randstad. Aan elke franchise verstiging of Medische Centrum Ouderen Zorg, zijn ca. 20 professionals verbonden die binnen hun gebied voorzien in de behoefte aan flexibele arbeid en opdrachten. Elk centrum heeft z’n eigen kantoorhouder die de professional met allerlei diensten ondersteunt, van de acquisitie van nieuwe opdrachten, tot het klantmanagement en de facturatie. Tevens organiseert de Medisch Centrum Houder regelmatig netwerkborrels waarbij klanten en zorgprofessionals met elkaar in contact worden gebracht. Door de proffessional met zijn kwaliteiten en ervaring te verbinden aan een specifieke opdracht, levert dit voor beide partijen een hogere kwaliteit van (medische ) zorg en een betere continuiteit op. Zo wordt het aangename met het noodzakelijke verenigd. Lees verder over de G-Bridge franchise formule.

Missie G-Bridge:

Zelfstandig samenwerken als Specialist in de Ouderen  Zorg

contact

Voordelen:

  1. Zelfstandig

  2. Patientgericht

  3. Samenwerken

  4. Zelfontwikkeling

  5. Professioneel

  6. Coaching

  7. Backoffice

  8. Continuiteit

  9. Meer omzet