Zelfstandige Geriatrische Specialisten op Maat

contact

G-Bridge, Medische Centrum

G-Bridge Medisch Centra zijn in eerste instantie netwerkorganisaties van samen-werkende Zelfstandige Zorgverleners die zich op de ouderen zorg en geneeskunde richten. Zo’n centrum wordt gevormd door ca. 5 à 6 samen-werkende specialisten ouderen geneeskunde met daaromheen zelfstandige paramedici die zich richten op de ouderengeneeskunde, zoals psychologen, therapeuten en maatschappelijk werkers. Tevens is er per centrum plaats voor 1 à 2 revalidatie artsen en ca. 5 à 6 basisartsen en 5 à 6 medisch secretariële ondersteuning. Ter aanvulling kan gedacht worden aan zelfstandige organisatie, financiele adviseurs in de zorg en werving en selectie specialisten. In eerste instantie zijn we vanuit Den Haag gestart en bestrijken het Zuid Westelijk deel van de Randstad. Binnen 3 jaar is het de bedoeling in dit deel van het land uit te groeien naar een drietal vestigingen Den Haag, Leiden en Rotterdam.

Een G-Bridge Medisch ZZP Centrum op locatie

Zodra een centrum ca. 5 samenwerkende Zelfstandige Zorgverleners heeft, zal gezocht worden naar een geschikte locatie. In eerste instantie richten de centra zich op het leveren van personeel en nieuwe diensten aan verpleeg-huizen, er zal dan voornamelijk behoefte zijn aan kantoor en vergaderfaciliteiten. In tweede instantie richten de centra zich direct lokaal op ouderen met adviezen en aan huis bezoeken. De medische centra zouden op termijn ook kunnen evolueren naar medische behandel centra voor ouderen in hun eigen leef en woon omgeving. Dit geheel in lijn met de wensen van de samenwerkende specialisten.

Zo’n G-Bridge Medisch behandelcentrum voor ouderen zorg & geneeskunde zou dan een professionele uitstraling moeten hebben, gevestigd zijn op goed bereikbare locaties. Afhankelijk van de oppervlakte van het centrum (150 à 200 m² om mee te beginnen), zullen er minimaal 10 zelfstandige zorgverleners kunnen werken in een ruime en luxe omgeving, waarbij zij zich niet bezig hoeven te houden met allerlei niet tot de core business behorende zaken. Deze worden centraal door het centrum voor hen geregeld.

Gezamenlijke faciliteiten

Zo zijn er diverse gezamenlijke faciliteiten zoals de receptie, spreekkamer, telefonist(e), kantoorapparatuur en voor-raadbeheer. Daarnaast kan op verzoek van de Zelfstandig Zorgverlener door de medewerkers van het G-Bridge Medisch Centrum diverse van zijn taken worden overgenomen, dan wel kan ondersteuning worden verleend, wat ideaal is bij grote drukte of bijvoorbeeld bij vakantie of ziekte.

Praktijkruimte

Wat betreft de praktijkruimte voor de Zelfstandig Zorgverlener, zijn er verschillende mogelijkheden. Dit varieert van een afsluitbare privé praktijk tot een groepspraktijk die gedeeld wordt door 2 of meer Zelfstandig Zorgverleners. Alle werkplekken zullen voorzien zijn van de meest noodzakelijke inrichting, zoals bureaus, stoelen, kasten, telefoon en computer.

Faciliteitmanagement

Een G-Bridge Medisch ZZP Centrum is zo georganiseerd dat de MC-Houder met ondersteuning van de binnendienst medewerkers, verantwoordelijk is voor een professionele omgeving. Het volledige faciliteitmanagement waar taken zoals personeelsbezetting, centrale inkoop, voorraadbeheer, schoonmaak en dergelijke onder vallen, is één van de taken van de MC-Houder.

Voordelen voor de Zelfstandig Zorgverlener

Doordat veel van de taken centraal geregeld worden, inclusief het opnemen van de telefoon en het ontvangen van de patiënten, kan de Zelfstandig Zorgverlener in zijn beperkte tijd meer declarabele uren produceren waardoor de omzet aanzienlijk stijgt. Hiernaast zal de Zelfstandig Zorgverlener al snel een hoger uurtarief kunnen rekenen door de aangeboden professionele omgeving en ambiance.

Voordelen:

  1. Landelijke keten en uitstraling / PR

  2. Formule handboek hoe samen te werken

  3. Afgestemde zzp zorg contracten en voor-waarden

  4. Landelijk werving van zzp-ers in de zorg

  5. Landelijke opdracht-gevers kunnen bedienen

  6. Landelijke trainingen voor professionals

  7. Landelijk netwerk van kennisdeling

  8. Landelijke concept ontwikkeling en uitrol

  9. Lokale presence, waardoor dicht bij klanten en sociale netwerken