Voor verpleeghuizen maar ook andere aanbieders van zorg in de ouderen-keten is dit een unieke mogelijkheid om gebruik te maken van gemoti-veerde zelfstandige (zorg)ondernemers die de professionaliteit, continuïteit en kwaliteit hebben die verwacht mag worden binnen een grote zorgorga-nisatie.

Als u normaal gesproken werkt met professionals in loondienst al dan niet geworven via een uitzend-, bemiddelings- of detacheringsbureau dan blijft u te maken hebben met werknemers in loondienst, waarvan u na een proefperiode moet besluiten ze wel dan niet in vaste dienst te nemen. Dat hoeft bij de G-Bridge aangesloten professionals niet. Dat willen deze zorg-professionals ook helemaal niet. De aangesloten professionals werken met specifieke opdrachten die al dan niet aan performance afspraken gekop-peld zijn. De bij G-Bridge aangesloten professionals hebben een hoge mate van professionaliteit en richten zich zo veel mogelijk naar de doelstellingen van de organisatie. U bent de opdrachtgever, u zit in de driving seat. Natuurlijk hebben de professionals wel hun eigen randvoor-waarden waarbinnen ze verantwoorde medische zorg kunnen verlenen. Deze worden vooraf duidelijk en helder gecommuniceerd in een overeen-komst. U weet altijd waar u aan toe bent!


G-Bridge Zelfstandig Professionals zijn vakspecialisten. Hierdoor zijn ze in staat om uw onderneming optimaal te begeleiden. Op het moment dat de benodigde kennis buiten het vakgebied valt of dat er te weinig capaciteit is dan schakelen ze een collega Zelfstandig Professional in die wel over de benodigde kennis beschikt of die tijdelijk het capaciteitstekort kan opvullen. U heeft als opdrachtgever minder zorgen aan uw hoofd om de formatie op sterkte te houden, wat voor vele directies vaak een dagvullende taak is.

Mogelijkheden

Via G-Bridge kan een opdrachtgever professionele ondersteuning krijgen op de volgende gebieden (de lijst groeit met de toename van het aantal professionals):

 1.   SOG’s (intakes, afdelingswerk, supervisie)

 2.   Revalidatie Artsen (opzetten revalidatie unit ouderen)

 3.   Basis Artsen (invalkrachten voor capaciteitsvraagstukken)

 4.   Huisartsen (intakes, afdelingswerk, supervisie)

 5.   Achterwacht Artsen (artsen voor avond en weekend diensten)

 6.   Medisch secretariaat (ondersteuning, stroomlijnen, organisatie)

 7.   Organisatie advies (inrichten medische dienst, processen, capaciteit)


Locaties

De G-Bridge Zelfstandig Specialisten, zijn aangesloten bij één van de G-Bridge Medische Centra Ouderenzorg. Het eerste centrum is in Den Haag opgericht en bestrijkt een groot deel van Zuidwest Nederland (Leiden, Den Haag, Rotterdam). De bedoeling is dat er ook snel andere centra binnen NL worden opgericht, elk gerund door een eigen franchisenemer.

Een G-Bridge Medisch Centrum Ouderenzorg wordt geleid door een Centrumhouder. Momenteel is het Medische Centrum nog een virtuele organisatie zonder kantoor omdat de professionals voornamelijk op locatie bij klanten aan het werk zijn. Naarmate het aantal professioanls toeneemt en ook de particuliere markt bediend zal gaan worden zullen de centra ook fysiek gelokaliseerd worden. De Centrumhouder is verantwoordelijk voor de begeleiding en de ondersteuning van de Zelfstandige Professional. Een Medisch Centrum zal werkplekken, vergader en behandel / consultatie faciliteit bevatten. Er worden momenteel besprekingen gehouden tot het inrichten van het eerste Medisch Centrum in Den Haag.

Zelfstandig samenwerken als Specialist in de Ouderen  Zorg

contact

Voordelen Opdrachtgever:

 1. Vernieuwende concepten

 2. Tijdelijke capaciteit

 3. Gemotiveerde prof’s

 4. Direct aanstuurbaar

 5. Performance gedreven

 6. Organisatie advies

 7. Nieuwe kennis

 8. Als team inzetbaar

 9. Back up vanuit netwerk

 10. Inzetbaar als achterwacht

 11. Inzetbaar bij diensten

 12. Account management