Business Verpleeghuiszorg

Om te begrijpen hoe de business van verpleeghuizen zich de komende jaren gaat ontwikkelen hebben we in onderstaand plaatje de business langs een tweetal assen proberen weer te geven. De vertikale as is de as van de behoefte van ouderen aan zorg.Van eenvoudige transactionele zorg zoals bijvoorbeeld het schoonmaken van de kamers tot en met consultative zorg zoals bijvoorbeeld een behoefte aan advies om weer als zelfstandige thuis te kunnen functioneren.

De andere as is de as van de producten en diensten zoals deze de laatste jaren door toenemende druk vanuit de overheid binnen verpleeghuizen ontwikkeld is. Producten en diensten die aan de ene kant commodity zijn zoals het bieden van basiszorg in een verpleeghuis (een verpleeghuisbed of kamer met alle faciliteiten) en augmented products zoals in het bovenstaande voorbeeld het opstellen van een zorg en behandelplan door een specialist ouderen geneeskunde zodat de patient in de eigen leefomgeving weer de door hem of haar gewenste activiteiten op een redelijk niveau kan uitoefenen. Commodity producten en diensten behoren daarbij vanuit een marketing optiek alleen maar tot de dissatisfiers. Doe je het niet of slecht dan wordt het direct opgemerkt. Doe je het als verpleeghuis goed dan schenkt niemand er verder aandacht aan en wordt het als vanzelfsprekend ervaren. Bij augmented products wordt de echte toegevoegde waarde van een verpleeghuis of zorginstelling geleverd. Deze bepalen waarom patienten/clienten kiezen voor een bepaald verpleeghuis en of behandelcentrum. Door ‘augmented products’ en ‘services’ kan een verpleeghuis zich steeds meer onderscheiden en daarmee ook de benodigde financieringsbronnen verwerven.


Nu is het zo dat als een verpleeghuis met z’n individuele producten en diensten zich niet linksboven of rechtsbeneden in het kwadrant bevindt, er sprake is van over of under resourcing. Een voorbeeld van under resourcing is de evv-er die de regie moet voeren over het klantenproces en de familie en de patient te woord moeten staan terwijl daar vaak de skills en de vaardigheden voor ontbreken. Een voorbeeld van over resourcing is de fysiotherapeut die vanwege grote capaciteits tekorten ingezet wordt om de primaire zorg voor clienten uit te oefenen. Linksboven en rechtsonder lever je alleen toegevoegde waarde die ook nog economisch verantwoord is. De meeste verpleeghuizen zitten echter in het midden en worden langzaam gesqueezed door initiatieven links boven en rechtsonder.

Zelfstandig samenwerken als Specialist in de Ouderen  Zorg

contact

Voordelen Opdrachtgever:

 1. Vernieuwende concepten

 2. Tijdelijke capaciteit

 3. Gemotiveerde prof’s

 4. Direct aanstuurbaar

 5. Performance gedreven

 6. Adviseurs

 7. Nieuwe kennis

 8. Als team inzetbaar

 9. Back up vanuit netwerk

 10. Inzetbaar als achterwacht

 11. Inzetbaar bij diensten

 12. Account management