Squeezed in the Middle

Je ziet steeds meer initiatieven en ontwikkelingen linksboven en rechtsonder. Links-boven ontstaan Zelfstandige Behandel Centra, Prive huizen en Revalidatie units.  Het schikbeeld van verpleeghuizen creeert momenteel een grote markt voor prive huizen waarbij mensen gezamenlijk besluiten te gaan wonen op hun oude dag en zelf de zorg en medisch specialisten in te kopen al dan niet gefaciliteerd.Revalidatie units proberen door het ontwikkelen van modulaire diensten de kansen op herstel en het terug integreren van de patient/client naar de eigen leefomgeving dramatisch te verbeteren. Verzekeringsmaatschappijen volgen deze ontwikkelingen op de voet en zijn vaak ook financieer van de eerste initiatieven.


Rechtsonder wordt het verpleeghuis ‘bedreigt’ in haar voortbestaan door de mogelijkheden van de techniek om huizen steeds meer aan te passen aan de benodigdheden van ouderen bewoners. Huis-artsen die een kopcursus geriatrische zorg volgen danwel een specialist ouderen geneeskunde laten consulteren in hun huisartsen praktijk. Maar ook de Thuiszorg werkt er natuurlijk aan om ouderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Al met al ook veel initiatieven aan de kant van de transactionele zorg om te voorkomen dat ouderen het verpleeghuis in moeten.


Wat betekent dat voor de verpleeghuizen? Deze worden als ze geen actie ondernemen, gesqueezed in the middle waarbij ze alleen de onrendabele producten en diensten dreigen te vervullen waarbij sprake is van overresourcing en under resourcing.


Het is dus belangrijk dat verpleeghuizen duidelijke keuzes gaan maken in hun producten en diensten pakket en dat ze dat naast dat ze deze producten en diensten op de juiste manier vermarkten ook zorgen dat ze daarvoor de juiste kennis en vaardigheden in huis hebben. Veel kennis en vaardigheden zijn dusdanig specialistisch dat je vraag niet kan stellen of het niet efficienter is deze kennis en vaardigheden afhankelijk van de vraag in te kopen. hiermee voorkom je dat deze specialisten een te groot deel van hun tijd ‘idle’ zijn en andere activiteiten gaan uitvoeren met het gevaar van overresourcing. Het differentieren in dienstverlening vraagt om een grotere fleixibilisering van de arbeidsmarkt, waarbij het inhuren van zzp-ers (via Mediop) tot een van de mogelijkheden behoort.

Zelfstandig samenwerken als Specialist in de Ouderen  Zorg

contact

Voordelen Opdrachtgever:

 1. Vernieuwende concepten

 2. Tijdelijke capaciteit

 3. Gemotiveerde prof’s

 4. Direct aanstuurbaar

 5. Performance gedreven

 6. Adviseurs

 7. Nieuwe kennis

 8. Als team inzetbaar

 9. Back up vanuit netwerk

 10. Inzetbaar als achterwacht

 11. Inzetbaar bij diensten

 12. Account management